12. rozhlasová púť Rádia LUMEN

07.05.2016

Obeta a modlitba - korene stromu Božieho milosrdenstva. Taká bola téma už 12. rozhlasovej púte Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Očakávania pred púťou na strane organizátorov aj pútnikov boli veľké. Putovať do Lagiewnik v Krakove, kde sa s Božím milosrdenstvom stretávame doslova na každom kroku, je tento rok výnimočné. Prežiť aspoň deň v rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva v malopoľskej metropole má pre každého veriaceho veľký význam.
A tak o inom ako o milosrdenstve sa na púti hovoriť ani nedalo. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše, priblížil pútnikom netradičný matematický pohľad na jedinečnú Božiu vlastnosť - milosrdenstvo. Podľa jeho slov, ak podnikateľ zaznamená jedno percentnú stratu, z ľudského hľadiska je to vec, ktorou sa už ďalej ani nezaoberá. Z podobenstva o stratenej ovečke však vieme, že Boh nám cez Ježiša chce ukázať svoju stopercentnú snahu o milosrdenstvo. Neuspokojí sa s malými stratami, ako by to urobil človek. Počas celej púte sprevádzal pracovníkov a poslucháčov Rádia LUMEN aj rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Krátko po svätej omši sa pri slovenských pútnikoch pristavil krakovský arcibiskup, kardinál Stanislav Dziwisz. Vyjadril obdiv nad stále vzrastajúcim počtom slovenských pútnikov v Krakove. Vo svojom príhovore si zaspomínal na prvé púte Rádia LUMEB, pri ktorých kapacitne postačovali vnútorné priestory baziliky. S pribúdajúcimi rokmi sa začali zapĺňať aj voľné priestranstvá pod bazilikou. Dnes, podľa slov kardinála sa zdá, že už ani tieto miesta nebudú stačiť pre slovenských pútnikov. Kardinál zaujal hlavne druhou časťou svojho príhovoru. V nej sa prorocky zameral na skutočnosť, že zjavenia, ktoré mala sestra Faustína sa konali v Lagiewnikách práve krátko pred druhou svetovou vojnou. A boli tiež varovaním pre ľudstvo pred tým, do čoho sa ženie. Otázkou podľa kardinála je to, či sa aj teraz neukazujú významné znamenia čias alebo konkrétne varovania pre Európu žijúcu bez Boha, keď je o milosrdenstvo v Cirkvi taký veľký záujem.
Hudobným hosťom na púti bola tvorivá skupina Poetica musica, ktorá sa v mnohých svojich piesňach venuje práve milosrdenstvu. Svoje vystúpenie vyšperkovala niekoľkými novinkami, ktoré budú ešte len vydané na pripravovanom albume . Ďalším významným hosťom boli sestry z Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sú spojené s Rádiom Lumen najmä cez pútnický vlak chorých do francúzskych Lúrd. Poslucháči pri rádiách a pútnici v Krakove sa dozvedeli okrem iného aj to, ako sa dá zvládnuť spolu s chorými putovať až tak ďaleko.
Rozhlasový formát pútí Rádia Lumen, ktorý tento rok napísal už svoju 12. kapitolu, sa stáva inšpiráciou pre mnohé skupiny zo Slovenska i zahraničia v organizovaní pútí s podobným obsahom. Obzvlášť v Mimoriadnom svätom roku milosrdenstva sa do Krakova chystajú zo Slovenska farské púte, púte spoločenstiev či nespočetné individuálne skupiny veriacich. Na konci mája na toto miesto prídu na rozhlasovú púť napríklad aj pracovníci a poslucháči českého Rádia Proglas. Na záver ešte dodávame humorné slová krakovského kardinála Dziwisza o počte pútnikov v Krakove. Niekedy, tak ako sám uviedol, uvažuje nad tým, či sa Slováci nechystajú posunúť svoje štátne hranice až po Krakov. Narážal na neustále narastajúci počet slovenských pútnikov v Lagiewnikách. Podľa poľských odhadov ich tento rok prišlo až 25 000.