13.2.2016 - Výročie biskupskej vysviacky Mariána Blahu

13.02.2016

V sobotu 13. 2. 2016 sme navštívili v deň 95. výročia biskupskej vysviacky posledné miesto odpočinku kňaza Mariána Blahu - kostol Povýšenia Svätého Kríža v Žiar nad Hronom / starý názov Svätý Kríž nad Hronom /. V krypte biskupskej hrobky, kde spočíva telo významného predstaviteľa Cirkevných dejín bývalého Československa, sme položili kvety, symbolicky zapálili sviečku a pietnou spomienkou uctili tohto syna slovenského národa. Blaha pôsobil ako kaplán vo farnosti Nižné Ružbachy v rokoch 1893 - 1895 a neskôr ako katechéta v rodine grófa Andreja Zamoyskeho.Bol predsedom Matice Slovenskej a tajomníkom Spolku Svätého Vojtecha. Bol diplomatom, podporovateľom vzniku Československej republiky v roku 1918. Zakladateľ Hlinkovej ľudovej strany a blízky priateľ prezidenta Edvarda Beneša.