Benefičný koncert ,, Spojme srdcia pre radosť"

14.10.2017

Zdravie je spoločne s láskou ten najcennejší dar, ktorý človek má. My ľudia pociťujeme zdravie ako najväčší dar až vtedy, keď ho strácame. Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie organizovalo v sobotu 14. októbra 2017 v historických priestoroch Bieleho domu kúpeľov Vyšné Ružbachy a.s., benefičný koncert pod názvom : Spojme srdcia pre radosť 2017". Hostí programom večera spevádzal moderátor pán Michal Iľkanin. V hlavnom programe večera vystúpili interpréti : Ľudmilka Lukáčova, Simonka Kačmárová, Michal Červienka, Peter Pačút a klienti integračného zariadenia KOR-GYM, n.o. Hertník okres Bardejov. Poďakovanie patrí hlavnému partnerovi kúpeľom Vyšné Ružbachy a.s., Obci Vyšné Ružbachy, spoločnosti Velcon Banská Bystrica a predsedovi Občianského Združenia pánovi Vladislavovi Kačmárovi, ktorý stojí za touto krásnou myšlienkou. Ďakujeme.