Články v periodikách        Historia Iberia Vieja - Španielsko

05.01.2017

Španielský novinár, ktorý navštívil spoločne so svojími kolegami kúpeľnú obec Vyšné Ružbachy napísal a uverejnil zaujímavý článok v periodiku zaoberajúcim sa španielskou a svetovou publicistikou .

Ďakujeme za propagáciu významného miesta - kúpeľnej a goralskej obce Vyšné Ružbachy.