,,Devätnásta púť kresťanských seniorov"

07.07.2016

Vo štvrtok 7. júla 2016 sa na Mariánskej hore v Levoči konala už devätnásta púť kresťanských seniorov. Jej tematický a duchovný základ tvoril Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Slávnostnej svätej omši, ktorú koncelebrovali kňazi Košickej arcidiecézy, Spišskej a Rožňavskej diecézy predsedal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Devätnásty ročník tohtoročnej púte zorganizovali Združenie kresťanských seniorov Slovenska - územné centrum Prešov a Rímskokatolícky farský úrad v Levoči pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.Na devätnástu púť kresťanských seniorov prišlo tohto roku zhruba päťdesiattisíc pútnikov.