Dni kresťanskej kultúry - 27 - 29. október 2017

29.10.2017

Svätou omšou vyvrcholili ,, Dni kresťanskej kultúry" ktorú  v katedrále svätého Martina  celebroval vicerektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhrad ICLic. Jozef Holubčík. Víkendové Dni kresťanskej kultúry sú adresované pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie vedie tvorca tohto podujatia prednášajúci cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári HEDr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami. Cieľom podujatia je vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky prof. Ladislava Hanusa, ktorý za vrchol kultúrnosti považoval nábožnosť, preto akcent je na duchovnosti.