Druhý ročník : ,, Goral na gory 2017".

30.09.2017

Kto nebol môže ľutovať... Bryndzová a gulašová polievka, halušky na rôzne spôsoby, polievka z čierneho hrachu, polesníky a zurek pieninsky, čir, moskole a šuľance, pečoky so syrom a nalešniky a mnoho chutných goralskych pokrmov. Tieto chutné jedlá pripravovali pozvané goralské obce na druhom ročníku skvelej akcie v Starom Smokovci pod názvom : Goral na gory 2017". Oraganizátorom Nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradicií, starostom zúčastnených obcí, učinkujúcim, obsluhujúcemu personálu a celej rodine Guregových - GAS FAMILIA zo srdca ďakujeme. Už dnes sa tešíme na tretí ročník pod nádherným a vystižným názvom : ,,Goral na gory 2018".