GORAL NA GORY 2017 - Ružbašské dobrôtky

29.09.2017

V sobotu 30. septembra 2017 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách už v poradí druhý ročnik akcie pod názvom : ,, Goral na gory ". Šikovné gazdinky členky JDS Vyšné Ružbachy pripravili pečené dobroty - gruľovníky , ktoré budu reprezentovať goralsku obec Vyšné Ružbachy. Hlavným bodom programu je symbolický výstup - tentokrát zo Starého Smokovca na Hrebienok. Podujatie je pripravené pre Goralov zo všetkých goralských regiónov Slovenska, z Českej republiky, Poľska, priaznivcov goralskej kultúry i návštevníkov Tatier. Symbolickým výstupom si pripomíname historické putovanie Goralov počas valašskej kolonizácie z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého pohraničia. Cieľom tohtoročného výstupu je vyhliadkový Szilágyiho pavilón - prvý turistický objekt na Hrebienku, postavený v roku 1904, ktorý bol v roku 2011 zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska.