Goral na gory - Sliezsky dom 2016

22.10.2016

Boli sme pri tom. Nádherná kultúrna, duchovná, spoločenská a národnostná akcia pod názvom : ,, Goral na gory", ktorú organizovala nezisková organizácia : Obnova kultúrnych tradicií, N.O. a spoločnosť BGV s.r.o Hniezdne. Podujatie sa začalo v Tatranskej Polianke odkial sa aktéri pochodu vydali pešo na Sliezsky dom v doprovode ľudových skupín spevu a tanca. 0. ročník mal za cieľ podporiť nádhernú myšlienku stretávania sa goralov a ľudí dobrej vôle. FS Zamiškovci svojou hudbou a spevom zanechali v návštevníkoch nádherný dojem spojený s pasovaním katolíckeho pána farára Ľubomíra Hajdučíka z Nižných Ružbách za Gorala. Veľka vďaka patrí organizátorom, zamestnancom a hlavne celej rodine Guregovcov! / V roku 1995 pri druhej návšteve slovenska navštívil Sliezsky dom svätý Ján Pavol II. tiež Goral. a dnes v sobotu 22. októbra 2016, kedy pripada v Liturgickom kalendári spomienka na veľkého slovanského pápeža sme pochodom poďakovali taktiež za dielo tohoto pápeža / . Deo Gratias.