Hrad Ľubovňa - pýcha Horného Spiša

15.10.2017

 Ľubovnianský hrad na 45. rôznych fotografických spôsobov.