Kežmarské evanjelické lýceum a lyceálna knižnica

26.10.2017

Perlou medzi dominantami výchovy a štúdia na Spiši v minulosti /16 až 20. stor. / neodmysliteľne patrilo kráľovske mesto Kežmarok. Práve tu sa vzdelávalo veľa učencov, ktorí sa zapísali nie len do dejín nášho národa. Medzi študentami študovali a vyučovali nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti. Spomeniem len pár mien : Hviezdoslav, Chalúpka, Jesenský, Medňanský, Bohúň, Rázus, Šafárik, Czambel, Frolich, Filarszky a.i.

 Kežmarčan Eugen Emerich Jóny a Ružbachy. Po závratnom ekonomickom páde kúpeľov Vyšné Ružbachy na prelome 18. a 19. storočia sa ich ujal gróf Eugen Emerich Jóny, ktorý ich v roku 1825 dostal spolu s dedinami Vyšné a Nižné Ružbachy ako kráľovské veno. V Ružbachoch si postavil kaštieľ a čiastočne sa mu podarilo vrátiť kúpeľom bývalú slávu. V časti "svätený prameň I. a II. " dal vybudovať zrkadlový kúpeľ, ktorý bol zlikvidovaný po 1. svetovej vojne. Viac sa mu nepodarilo zrealizovať, pretože pomerne skoro zomrel. V svojom závete poručil v roku 1880 Nižné a Vyšné Ružbachy a hodnotnú zbierku kníh - knižnicu tisícov vzácnych titulov lýcealnemu gymnáziu v Kežmarku . Lýceum malo neskôr problém s prevádzkou kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch a preto sa rozhodli kúpele predať. Práve o tie prejavil záujem poľský gróf a magnát Andrej Zamoyski, ktorý si roku 1882 kúpil od Evanjelického lýcea v Kežmarku kúpele Vyšné Ružbachy.