Kláštor - Bazilika - Jasna Góra - Poľsko

16.07.2016

Navštívili sme kláštor Jasná Hora, ktorý bol založený v roku 1382 a je najslávnejšou mariánskou svätyňou v zemi. Kláštor ukrýva podobizeň Čiernej Madony Čenstochovskej, ktorej sú pripisované zázračné schopnosti. Jasná Hora je najväčším marianským pútnym miestom v Poľsku. V 17. storočí obranné múry Czestochowej obliehali švédske vojská. Vojna, ktorá sa skončila víťazstvom rytierov Márie - poľských vojsk, bola považovaná za urážku náboženského cítenia. Víťazstvo bolo pripisované ani nie tak šikovnosti posádky a odolnosti múrov, ako skôr príhovoru a ochrane samotnej Matky Božej, chrániacej miesto, ktoré si vybrala. Najväčším pokladom, srdcom a životom jasnohorskej svätyne je Zázračný obraz Matky Božej, ktorej autorom je sv. Lukáš Evanjelista. Zobrazuje Najsvätejšiu Pannu Máriu s Dieťatkom Ježišom na ruke. Mária je priamo obrátená k veriacemu, čo podčiarkuje jej dominujúcu tvár. Na bočnej strane oltára sa nachádzajú dary sv. Otca (zlatá ruža, zlaté srdce a ruženec). V komplexe kláštora sa nachádza klenotnica Jasnej Hory a múzeum.