Národná rada Slovenskej republiky - exkurzia

09.05.2016

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Plní závažnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moderného a demokratického štátu a pri zavádzaní sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Poslanci národnej rady sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky. Členovia Oblastného výboru protifašistických bojovníkov Slovenska v Starej Ľubovni - si mali vďaka Zamoyskému Inštitútu, N.O. možnosť v pondelok 9. mája 2016 v dopoludňajšich hodinách - prezrieť exkurziou priestory NRSR, ktorými nás dorevádzala pani Lujza Kittlerová. Osobne nás prišiel pozdraviť a diskutovať s nami - pán poslanec NRSR za SMER - SD a predseda výboru pre európske záležitost Dr. Luboš Blaha.