Návšteva predsedu ,,Konfederácie politických väzňov Slovenska"

06.07.2016

Návšteva predsedu ,,Konfederácie politických väzňov Slovenska" v pondelok 4. júna 2016. Pán Peter Sandtner je predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Je nástupcom po zosnulom kňazovi Antonovi Srholcovi ktorý do svojej srmti viedol túto organizáciu. Konfederácia politických väzňov Slovenska, združuje bývalých politických väzňov a občanov, ktorých práva boli porušené totalitným režimom počas vlády komunizmu tak, že bola ohrozená ich občianska existencia ako aj ich rodín. Bol im znemožnený osobný rast, boli pre svoje presvedčenie a názory i za to, že sa postavili proti komunistickému režimu, prenasledovaní, protiprávne väzení a odsúdení. Poslaním KPVS je usilovať sa a vytvárať spoločnosť duchovne zdravú, spravodlivú a sociálne zabezpečenú, usilovať sa o nápravu krívd spôsobených za vlády komunizmu členom a ich rodinám, zachovať pamiatku nevinne odsúdených, zabezpečovať inštalovanie pamätných tabúľ, viesť a vychovávať členov v duchu humanitných ideálov ľudskej slobody a rozvoja demokracie. Táto organizácia zbiera a archivuje dokumenty a súdne spisy v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Vydáva časopis Naše svedectvo. Jeho poslaním je zhromažďovať a publikovať dokumenty o osudoch prenasledovaných občanov Slovenska a tak odkrývať biele miesta histórie rokov 1948 - 1989.