Návšteva štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Mária Miklošiho

10.02.2016

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pán MUDr. Mario Mikloši, PhD., návštívil v stredu 10. februára 2016 v rámci pracovnej cesty výjazdového zasadnutia vlády v Kežmarku Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. 

Vedenie kúpeľov s pánom riadteľom Ing. Milanom Hlinkom, primárom MUDr. Bohuslavom Kendrom a PhDr Martinou Konrádyovou odborne a vecne diskutovali na tému zdravotníctva, kúpeľníctva a reálnych každodenných radostí a starostí života v regióne. Štátny tajomník si zo záujmom prezrel kúpeľný areál, zaujímal sa o históriu a ochutnal z prameňa Izabela. Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. sú otvorenou spoločnosťou, ktorá víta každú pozitívnu inciatívu a pomoc v rozvoji kúpeľníctva s dosahom na región.