Doporučujeme Zámocký hotel Galicia Nueva - Halíč

02.09.2017

Vstúpte do rozprávky prosím.Ku klenotom južnej časti Slovenska v okrese Lučenec - ,,región Novohrad", neodmysliteľne patrí renesančno - barrokový zámok Halíč. Troška z histórie : Počiatky Haličského zámku siahajú až do 12. storočia, konkrétne rok 1386, kedy uhorská kráľovna nechala postaviť kamenný hrad. Vlastníkmi panstva boli šľachticke rody Lossonczyiovcov a Forgáčovcov. Zámok zažíval vlny dejinných zvratov v podobe povstaní, vojen a najrôznejších rebélií, aby napokon sa dostal do dnešnej luxusnej a exkluzívnej podoby. Tento skvost, ktorý sa dnes nazýva Zámocký hotel Galicia Nueva bol v rokoch 2009 až 2016 podrobený celkovej rekonštrukcii, ktorá stála množstvo nemalých finačných prostriedkov vlastných ale aj európskych. Doporučujem navštíviť tento zámocky, hotelový a gastronomicky komplex či už ako návštevník historických verejných expozícii, alebo ako hosť nádherného štvorhviezdičkového hotela.