Nowa Biala              ,,pietna spomienka "

17.04.2016

Spolok Slovákov v Poľsku v bývalej Slovenskej obci Nova Bela - Nowa Biala usporiadal v nedeľu 17. apríla 2016 pietnu spomienku na tamojších Slovákov zavraždených ozbrojenou skupinou Jozefa Kuraša "Ognia". Za účasti Generálneho tajomníka spolku Slovákov v Poľsku pána Molitorisa, konzula Slovenskej republiky v Poľsku pána Ivana Škorupu, predsedu Matice Slovenskej pána Mariána Tkáča, predsedu Ústavu pamätiu národa na Slovensku pána Ondreja Krajniaka, kariérnych diplomatov o.i pán Ján Varšo , predsedu Spolku Spišiakov pána Chalupeckého, zástupcu Ľubovnianskeho múzea pána Eduarda Laincza, Jednoty dôchodcov miestná organizácia Vyšné Ružbachy a ľudí dobrej vôle a farníkov farnosti Nowa Biala začala o 11: 00 hod Svätá omša za obete v kostole v Novej Belej, o 12: 00 hod bola Pietna spomienka na obete v Novej Belej a o 13: 00 hod začalo v priestoroch Slovenského domu - Centrum slovenskej kultúry premietanie filmu Bohom zabudnuté kúty.