Projekt - Spišský Jeruzalem - Spišská Kapitula

21.05.2016

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnukoncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnúhypotézu krajinárov o existencii "Spišského Jeruzalema" potvrdiliaj historici. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôlivojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiťkrížovú cestu. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovenskunenachádza. Na sprístupnení unikátneho "Spišského Jeruzalema"verejnosti sa podieľajú Košický samosprávny kraj v spoluprácis Prešovským samosprávnym krajom, Spišským biskupstvom a mestomSpišské Podhradie. Projekt je súčasťou programu Terra Incognita, ktorýpripravuje Košický samosprávny kraj ako súčasť programu Košice -Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Symbolické miesta "Spišského Jeruzalema" v Spišskej Kapitule,na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrnehodedičstva UNESCO. Toto historické pútnické miesto, na pozadí ktorého savypína Spišský hrad, sa nachádza pozdĺž bývalej významnej stredovekejcesty Via magna, v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty. "SpišskýJeruzalem" sa začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končíKaplnkou sv. Kríža na Sivej Brade. V krajine stredného Spiša, ktorá jeznáma nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom, pribudol objavvedome formovanej religióznej symbolickej krajiny na Pažici, ktorá jepravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku (počiatky výstavbysiahajú do r.1666). Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu CalvarioJerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s udalosťami poslednýchdvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

Súčasný "Spišský Jeruzalem" nie je len nádherným miestom hodnýmfotografovania, turistických prechádzok, objavovania chráneného územiači histórie, ale je aj miestom pre uvažovanie a meditáciu. Aj dnešnýturista, okoloidúci alebo pútnik, zažije dotyk tohto premodleného miesta,precíti genius loci "Spišského Jeruzalema". 

V rámci programu Spišský Jeruzalem 2016 sa v sobotu podvečer uskutočnila v katedrále svätého Martina pontifikálna svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol sídelný spišský biskup Mons. Štefan Sečka.