Reprezentačné priestory - Biskupská rezidencia

29.10.2017

Rezidencia Spišského biskupa - reprezentačné priestory. Krásny mobiliár - historické artefakty v priestoroch biskuspkej rezidencie spišských biskupov.