Rímskokatolícky farský kostol svätého Mikuláša

15.10.2017

Rímskokatolícky farský kostol je dominantou Námestia svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Pôvodne sa jednalo o jednoloďovú stavbu s pravouhlo zakončenou svätyňou a západne orientovanou vežou. Kostol bol rozširovaný v období renesancie. Začiatkom 17. storočia ku kostolu pristavali kaplnku svätej Anny. Výstavba kaplnky pravdepodobne súvisí s pôsobením Bratstva sv. Anny, ktoré bolo v Ľubovni založené v roku 1604. Neskôr pribudla kaplnka Panny Márie Ružencovej, slúžiaca Bratstvu Sv. ruženca. V druhej polovici 17. storočia bola upravená sakristia do dnešnej podoby, v tomto období pôsobí v meste kamenárska škola, ktorú spomína aj farská kronika. V druhej polovici 18. storočia je kostol barokovo upravovaný, dochádza k rozšíreniu na trojlodie a novému zaklenutiu hlavnej lode aj presbytéria. Interiér je doplnený o emporu so štukovou výzdobou. Do roku 1780 bol okolo kostola cintorín. V roku 1843 postihol kostol požiar, ktorý zničil krov a poškodil vežu, ktorá bola následne nadstavaná. Obnovy sa dočkal kostol v roku 1905, interiér bol vyzdobený výmaľbou od rožňavského maliara Júluisa Adama. V roku 2016 boli sondážnym výskumom odkryté časti stredovekej výmaľby na severnej stene presbytéria. Ide o výjavy z pašiového cyklu a jeden obraz klananie sa troch kráľov.