Slávnosti Poľsko - Goralskej kultúry v Starej Ľubovni

11.09.2016

Ľubovnianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa pripravili v nedeľu 11. septembra 2016 podujatie pod názvom : ,,Slávnosti Poľsko Goralskej kultúry v Starej Ľubovni". Okres Stará Ľubovňa patri medzi multikultúrny región. Gorali žijúci v tejto oblasti odprezentovali bohatý kultúrny program v podobe piesni, scénok a hovoreného slova. Obyvatelia obcí Lacková predstavili svoje košíkarske umenie a gruľovníky. Vyšné Ružbachy pripravili prostredníctvom členiek JDS sladké prekvapenie v podobe koláčov a špecifického receptu gruľovníkov. K prezentácii patrili miestne vyšivky, obrusy, prikrívky ale aj kúpeľné obláťky a ochutnávka prírodnej minerálnej liečivej vody z prameňa Jozef. Stánok ružbašanov dotvárali babiky v miestnom kroji a dobové forografie obce a kúpeľov Vyšné Ružbachy. Podujatie, ktorému prialo počasie, záujem množstva návštevníkov obohatilo každého, kto sa tejto nádhernej akcie zúčastnil. Ďakujeme.