Úcta k starším - Historická budova Biely dom

24.10.2016

Úcta k starším - Historická budova Biely dom,  sa uskutočnila v pondelok 24.10.2016 v kúpeľoch  Vyšné Ružbachy a.s.