Úrad vlády Slovenskej republiky - exkurzia

09.05.2016

Úrad vlády SR je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, oznámení a podnetov. Úrad plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov. Na úrade vlády Slovenskej republiky sídli Predseda vlády Slovenskej republiky Doc. JUDr. Róbert Fico a podpredseda vlády pre investície Peter Pellegríni, spoločne s celým výkonným aparátom. Okrem iného aj členovia Oblastného výboru protifašistických bojovníkov Slovenska v Starej Ľubovni - si mali možnosť v pondelok 9. mája 2016 v ranných hodinách - prezrieť reprezentačné a rokovacie priestory samotného Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečoval Zamoyski Inštitút, N.O.