Vajnory - Kostol Sedembolestnej Panny Márie

16.10.2017

Kostol Sedembolestnej Panny Márie - Národná kultúrna pamiatka. 1.10. 2017 sa vo Vajnoroch uskutočnila ďakovná bohoslužba za rodáka z Vajnor blahoslaveného P. Titusa Zemana. V kostole je uložený vzácny relikviár s ostatkami mučeníka Dona Titusa. Čo sa o kostole vo Vajnoroch dozvedáme : Je to najstaršia stavba v obci, postavená v rokoch 1270-1279. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, potom uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi. Od roku 1968 opäť Panne Márii, a to Sedembolestnej. Kostol je jednoloďový, s polygonálne uzavretou svätyňou, ktorá je zaklenutá gotickou rebrovou klenbou so stredovekými svorníkmi. V roku 1771 bol kostol zväčšený výstavbou novej lode, ktorá je zaklenutá siedmimi poľami tzv. pruskej klenby. Veža s ihlancovou strechou má v hladkých polách trupu strieľne. Sanktuárium kostola je vyzdobené kompozíciami nástenných malieb-ornamentami vajnorských žien. Hlavný oltár pochádza z konca 19. storočia. Vzácnou relikvou, spätou s vajnorským kostolom, je Vajnorská Madonna - soška z dubového dreva zo zač. 14 storočia. V pravej ruke drží vladárske jablko, v ľavej Ježiška. Objavili ju na povale kostola sv. Ladislava v roku 1941, v roku 1943-1967 stála na konzole lode kostola Klarisiek v Bratislave, dnes je v zbierkach Mestského múzea v Bratislave, replika je na Miestnom úrade Vajnory.