Zúčastnili sme sa konferencie - hrad Ľubovna 7. september 2017

07.09.2017

4. ročník patril opät odbornému semináru pod hradom Ľubovňa pod názvom ,,Vybrané aspekty z dejín severného Spiša a Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945", ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 7. septembra 2017 pod záštitou hradu Ľubovňa v spolupráci s OblV SZPB v Starej Ľubovni.Odborný seminár bol venovaný širokej verejnosti, učiteľom dejepisu a občianskej náuky Základných a Stredných škôl. Na konferenci vystúpili hostia s prednáškami na zaujímavé a poučné témy. Po skončení odborného seminára sme si pietnou spomienkou uctili padlých vojakov II. svetovej vojny na nádvori hradu Ľubovňa. Poďakovanie za skvelú prípravu odborného seminára patrí vedeniu hradu Ľubovňa a Oblastného zväzu SZPB v Starej Ľubovni.