— HISTORICKÉ KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY —

OBEC Vyšné Ružbachy  

Prešovský samosprávny kraj. 

Okres Stará Ľubovňa.

Staré a inojazyčné názvy obce :

1329 Nova Rusunbach, 1408 Nova Rausenbach, 1786 Ruszbach, Ober-Rauschenbach, 1808 Felso-Ruszbach, Ober-Rauschenbach, Horné Rusbachy, Drusbachy, 1863 Felsorusbach, 1873 Felsorusbach, 1907 Felsozúgó, 1920 Vyšné Ružbachy, Vyšné Družbachy, 1927 Vyšné Ružbachy, maď. Felsoruzsbach, Felsozúgó, nem. Ober-Rauschenbach. 

Vznikli pri výdatných minerálnych prameňoch na východných úpätiach Spišskej Magury. 

Ružbachy ležia vo výške 623 m.n.m. v doline Zálažného potoka. Chotár obce bol osídlený už v paleolite, čo dokazujú nálezy v travertínových lomoch.

Dôležité písomné zmienky o obci sú z roku 1288. Dcéra kráľa Bélu IV.  svätá Kunigunda založila mesto Podolínec. Les medzi kráľovskými mestami Podolínec a Hniezdnym,  darovala Kinga šoltýsovi Henrichovi z Podolínca.  Tento nechal Ružbachy osídliť Saskými nemcami z poľska. Pôvodní kolonizátori les vyklčovali, a usídlili sa na území dnešných Vyšných Ružbách. Pôvodní obyvatelia zistili,  že okrem lesa sa v samotnej obci nachádza množstvo minerálnej vody. 

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury vnadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena. V roku 1412 dal Žigmund Luxemburský poľskému kráľovi Vladislavovi II Jagelovskému do zálohy za pôžičku 16 spišských miest teda aj Vyšné Ružbachy t,j na  na 360 rokov. V roku 1549 nastal ,,Zlatý vek" pre Ružbachy, keď poľský kráľ Kazimír menoval grófa Sebastiána Ľubomirského za dedičného starostu zálohových miest. To podnietilo stavebný a spoločenský ruch. 

V roku 1595 bola postavená kúpeľná budova s bazénom, kuchyňou, jedálňou a spoločenskou miestnosťou. Sebastiánov syn Stanislav urobil z kúpeľov známe spoločenské stredisko poľskej a uhorskej šľachty. V roku 1744 po vymretí priamej vetvy rodu Ľubomirskych, kúpele začali meniť majiteľov čo im očividne neprospievalo. V roku 1772 sa zálohové oblasti dostali späť do Uhorska a tým kúpele chradli ešte viac. 

V roku 1825 sa kúpele spoločne s dedinami Nižné a Vyšné Ružbachy stávajú vlastníctvom - donátora baróna Emericha von Jony. Barón, ktorý aktívne začal s ich prestavbou. Postavil tu kaštieľ - reštauráciu, nový kúpeľný dom a zrkadlový kúpeľ. Jeho syn Teodor Jony ako dedič spravoval kúpele až do roku 1865. Žiaľ nemal na toto miesto čas a ani dostatok financií, preto kúpele poručil do správy  lýcea v Kežmarku. Kúpele Vyšné Ružbachy neustále upadajú - chátrajú nuž v roku 1883 sa  rozhodlo lýceum v Kežmarku so súhlasom majiteľa  kúpele odpredať poľskému grófovi Andrejovi Zámoyskému.  

ZAMOYSKI INŠTITÚT, N.O. , 101 Vyšné Ružbachy, 065 02, Slovenská republika
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky
Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha