— Rod Zamoyski —

Poľský kniežací a magnátsky rod Zamoyski má počiatky v 14. storočí v obci Łaźnin v tzv. zemi łczyckej poľského kráľovstva. Potomok Adama z Łaźnina - Tomáš odchádza na východné územia a v roku 1447 kupuje na území Haličskej Rusi dve obce - Wierzba a Zamośč, kde na ceste do Ľvova postavil nové sídlo pod názvom Starý Zamośč. Podľa sídla majetku sa začali nazývať aj jeho majitelia. V období delenia Poľska bol rodu Zamoyski priznaný dedičný kniežací titul, potvrdený v rokoch 1780 a 1820.

Gróf Andrej Przemyslav Zamoyski (1853 - 1927) bol vnukom ordinára Stanislava Kostku Zamoyského (1775 -1856) a Žofie z rodu Czartoryskich (1778-1837). Stanislav Kostka v roku 1835 rozdelil rodový majetok medzi svojich 7 synov, a tak vznikli nové línie rodu. Jeho najmladší syn Stanislav Kostka ml. (1820-1889) sa stal majiteľom Magnuszewa a Maciejowic so zámkom v Podzamczu a zároveň predkom a zakladateľom línie Zamoyskich zo Starej Ľubovne. Stanislav Kostka ml. sa v roku 1851 oženil s Rózou Potockou (1831-1890). Z ich manželstva pochádzalo 14 detí (dospelého veku sa dožilo l2 detí). Stanislav Kostka ml. bol považovaný za najtalentovanejšieho poľnohospodára v Poľsku.

Jeho najstarší syn Andrej Przemyslav sa narodil 10. júla 1852 v Modrom paláci (Zamoyskich) vo Varšave. Okrem dobrej výchovy od detstva si otec zakladal na tom, aby mal jeho syn dobrú morálku a aby mal v budúcnosti dobrý kontakt s osobnosťami, ktoré spravujú spoločnosť a národ. Od chlapčenských rokov ho otec zapájal do správy a fungovania šľachtického rodového majetku. Po ukončení gymnázia mladý Andrej nastúpil na Vyššiu školu poľnohospodársku v Dublanoch pri Ľvove, ktorá patrila medzi prestížne v Poľsku. Bol vychovávaný k patriotizmu a už v mladosti sa stal veľkým milovníkom histórie. Venoval sa genealogickým bádaniam popredných poľských šľachtických rodov. Už v 70. rokoch 19. st. prejavil veľký záujem o históriu Spiša a spišského starostovstva a jeho zväzkov s Poľskom. Ale nielen história Spiša a Ľubovne ho inšpirovala ku kúpe tohto majetku. Príčinou bolo aj pozeranie sa po kandidátke na manželku medzi honorovanými aristokratickými rodmi v Európe. Realizácia týchto životných plánov sa v tom čase spojila s vyriešením majetkového položenia Andreja. Z dôvodu zhoršovania zdravia jeho otca Stanislava Kostku Zamoyského, došlo v roku 1880 k rozdeleniu rodinného majetku. Andrej dostal Podzamcze a polovicu majetku Magnuszewa, z ktorého mal vyplácať stále penzie potomkom, ktorí neboli zahrnutí do majetkových podielov. Andrej okrem toho odkúpil v roku 1882 ľubovnianske hradné panstvo, ku ktorému okrem hradu Ľubovňa patrili aj obce Podsadek a Chmeľnica. Ešte v tom istom roku odkúpil za sumu 100 000 zlatých kúpele Vyšné Ružbachy, lesy v okolí Vyšných Ružbách, Podolínca a v Mníšku nad Popradom a viaceré budovy, napr. kaštieľ v Mníšku, ktorý bol používaný na poľovnícke účely. Stal sa takto jedným z najväčších majetkových vlastníkov na Spiši. Celý odkúpený majetok predstavoval 1739, 67 ha. Z toho orná pôda predstavovala výmeru 543, 82 ha, ostatnú časť majetku tvorili lesy o výmere 1195, 85 ha. S majetkami na Spiši zviazal Andrej Przemyslav Zamoyski ďalší osud svoj a svojej rodiny. Usadil sa v Starej Ľubovni. Jeho oficiálny titul, ktorý si uvádzal po roku 1918, znel: gróf Andrzej Przemyslaw Zamoyski, pán z Maciejowice, Ľubovne, Ružbachoch a Mníšku, nositeľ rádu sv. Juraja, bydlisko Podzamcze pri Maciejowiciach, Poľsko a hrad Ľubovňa, Československo.

ZAMOYSKI INŠTITÚT, N.O. , 101 Vyšné Ružbachy, 065 02, Slovenská republika
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky
Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha