— DE BORBÓN —

Bourbonovci je starobylý francúzsky šľachtický rod, ktorý je doložený od 10. storočia.

Ako Bourbonovci v užšom zmysle sa spravidla označuje len jedna jeho vetva (presnejšie časť jeho kapetovsko-anjouvskej vetvy), ktorú založil Henrich IV. Navarrský v 16. storočí, a ktorá vládla/vládne v Navarre, Francúzsku, v Neapolsku a Sicílii, Parme,Španielsku a v Luxembursku.

Rod Bourbonovcov odvádza svoje meno od Bourbonska v strednom Francúzsku, ktorého centrom bol hrad Bourbon-l'Archambault. Najstarším známym členom dynastie bol Aymar z Bourbonu (alebo Adhémar), pán Souvigny a Bourbonu, ktorý žil okolo roku 900 po Kr. Nasledujúci hlavní členovia tohto rodu pokračovali ako páni (sire) alebo dámy (dame) bourbonskí/-ké.

Bourbonovci vládli v Navarre 1572 - 1789 (zlúčená s Francúzskom) a vo Francúzsku 1589 - 1792 (s prestávkami) a 1814 - 1830.

Do vetvy grófov z Vendôme patril aj - od roku 1572 navarrský kráľ - Henrich (ako navarrský kráľ Henrich III.), ktorý sa v roku 1589 stal francúzskym kráľom ako Henrich IV. po vymretí kráľovského rodu Valois a stal sa tak zakladateľom francúzskej kráľovskej bourbonskej dynastie (Bourbonovci v užšom zmysle). Vo Francúzsku jeho potomkovia vládli až do roku 1792, kedy bol kráľ Ľudovít XVI. zosadený a v roku 1793 popravený. Po páde Napoleona Bonaparteho sa v roku 1814 Bourbonovci znova dostali na trón (Ľudovít XVIII., brat popraveného Ľudovíta XVI.) V roku 1830 dynastiu na tróne vystriedala vedľajšia línia francúzskych kráľovských Bourbonovcov, ktorá panovala 18 rokov pod menom Orléans.

V Španielsku vládli 1700/1713 - 1808, 1814 - 1868, 1870 - 1873, 1874 - 1931 a od 1975 - súčasnosť

V Neapolsku a Sicílii vládli 1734 - 1805 a ako králi Kráľovstva oboch Sicílií 1816 - 1860.

Ako vojvodovia z Parmy vládli 1731 - 1735, 1748 - 1802 a 1847 - 1859.

Luxemburskými veľkovojvodami sú od roku 1964. 


ZAMOYSKI INŠTITÚT, N.O. , 101 Vyšné Ružbachy, 065 02, Slovenská republika
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky
Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha