22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR

30.01.2016

22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, 23. ročník výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a 8. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS. Okrem iného na Veľeltrhu boli prezentované produkty regiónu Stará Ľubovňa a Prešovského kraja. Svoj prezentačný stánok mali Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.. Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Výstava Poľovníctvo a oddych je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Firmy s ponukou loveckého sortimentu majú jedinečnú možnosť osloviť vášnivých poľovníkov a poskytnúť im množstvo užitočných informácií z danej oblasti. Nechýbali ani ukážky sokoliarstva, vábenia zveri, ochutnávky a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy. Výstava WELLNESS A FITNESS je najväčšou výstavou na Slovensku zameranou na šport. Aktívne propaguje zdravý životný štýl prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.