Agrokomplex Nitra 2016

19.08.2016

Zúčastnili sme sa 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy v Nitre agrokomplex 2016. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku a predstavuje synonymum tradície i stability, nakoľko sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre koná už od roku 1974. Cieľovou skupinou organizátorov sú výrobné i obchodné firmy poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania, dodávatelia a dovozcovia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, záhradná technika a technológie pre rastlinnú i živočíšnu výrobu, krmovinárstvo i odborné a vedecké inštitúcie. Medzi najnavštevovanejšie expozície patria každoročne výstavné políčka s ukážkami modernej záhradnej architektúry, zavlažovacích technológií a pestovania rôznych druhov zeleniny.