Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

27.10.2017

Premiéra videospotu o kraji a večer venovaný turizmu sa uskutočnil v piatok 27. októbra 2017 v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska si v závere tohto roka pripomína päť rokov svojho fungovania. Pre všetkých, ktorých zaujíma cestovný ruch, pripravila KOCR neformálne stretnutie venované cestovnému ruchu a vyvrcholením stretnutia bolo predstavenie oficiálneho videospotu Prešovského kraja. Akcia vyvrcholila za účasti vzácnych hostí pána predsedu ZMOS a starostu obce Štrba Michala Sýkoru, podpredsedu ZMOS a prešovskej župy a primátora Spišskej Belej pána Štefana Bieľaka, riaditeľa KOCR pána Martina Janoška, vedúcej odboru kultúry PSK pani Veroniky Fitzekovej a ďalšich. Videospot plný úchvatných záberov Oficiálny spot o Prešovskom kraji vznikal rok a pol, jeho autorom je Jakub "Kuba Augi" Augustínsky. Zachytáva turistické atraktivity kraja počas všetkých ročných období. Veríme, že sa bude verejnosti páčiť, obsahuje nádherné zábery prezentujúce náš krásny Prešovský kraj. Je iný, je výnimočný, tak ako je výnimočný aj náš kraj