Litmanová - púť

15.09.2016

Počas štátneho sviatku 15. septembra 2016 sme navštívili Horu Zvir v Litmanovej, kde sme sa zúčastnili liturgie ktorú slúžil prešovský arcibiskup, metropolita Su Iuris Mons. Ján Babjak. Po liturgii následovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a svedectvo sýrskej vizionárky Myrny.