Medzinárodná konferencia Bratislava

24.02.2016

tom, aké je miesto Katolíckej cirkvi v dnešnej postmodernej spoločnosti, ako má s ňou viesť Cirkev dialóg a v čom môže byť pre ňu v týchto podmienkach prínosom, diskutovali na medzinárodnej konferencii Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave. V Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vystúpili hostia z Talianska, Španielska, Slovenska, Nemecka a Švédska. Hlavným rečníkom bol emeritný arcibiskup z Bologne, taliansky kardinál Carlo Caffarra. Porovnal vzťah cirkvi a človeka, ktorý žije beznádejnými túžbami. Pripomenul, že neprítomnosťou Boha v dnešnej spoločnosti vytvára svet bez nádeje. Poukázal i na symtómy a nástrahy, s ktorými sa trápi. Príčinu tohto stavu vidí v "skrivení túžby", stave zúfalstva a požitkárstva človeka. Za Konferenciu biskupov Slovenska prítomných privítal jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Pripomenul, že začiatok tohto kalendárneho roka je poznačený enormným nárastom migrantov. Príchod státisícov ľudí z Ázie a Afriky otvoril podľa jeho slov mnoho nových otázok. "Európske krajiny hľadajú odpovede - teoretické i konkrétne, ako sa s touto novou situáciou vysporiadať, uvažujeme nad obsahom pojmu solidarita. Priznávame demografickú krízu, ktorá má vážne hospodárske a sociálne dôsledky. Príchod utečencov a migrantov otvoril otázky o povahe našej kultúry a civilizácieKladieme si legitímne otázky: V čom spočíva naša kultúra, aké sú jej základy? Má táto kultúra právo byť zachovaná? Do akej miery je možné otvoriť sa, aby sme ešte mohli hovoriť o zachovaní našej európskej identity?," pýtal sa účastníkov konferencie bratislavský arcibiskup metropolita. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský zdôraznil, že sociológovia už dávnejšie hovoria o silnej desocializácii, ktorá je priamym dôsledkom sekularizácie. "Sekularizácia má mnoho podôb, vo svojich extrémnych postojoch je voči náboženstvu nepriateľská. Desocializácia je zreteľná v rozvrate rodiny a manželstva, v dehonestácii ľudskej dôstojnosti a ľudského života," uviedol. Pripomenul i slová emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý počas svojej pamätnej apoštolskej cesty do Českej republiky povedal, že úlohou kresťanov je pôsobiť v úlohe tvorivej menšiny, teda inými slovami - soľou zeme a svetlom sveta. "Ak sa chceme stať "soľou zeme", potrebujeme byť však prítomní v spoločnosti, prítomní tam, kde pulzuje život. Zároveň je nevyhnutné, aby sme zostali verní Evanjeliu," dodal metropolita Bratislavy Mons. Stanislav Zvolenský. Prítomným v úvode pozdravil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a rektor UK Karol Mičieta. Potom vystúpil kardinál Caffarra. Vyše stovke účastníkov sa následne prihovoril španielsky politik Jaime Mayor Oreja. Vo viacerých bodov predstavil ciele a vízie európskej občianskej iniciatívy Jeden z nás (One of Us) na ochranu života, ktorú vedie od mája 2012. O "Kríze Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI." hovorila slovenská profesorka cirkevných dejín Emília Hrabovec.Nemecký politológ a publicista Andreas Püttmann predniesol príspevok ""Soľ zeme" či "vozová hradba"? Cirkev slúžiaca verejnému blahu a Cirkev vystavená pokušeniam v sekularizovanej spoločnosti" a o "prorockej úlohe Sociálnej náuke Cirkvi v súčasnom svete" v kontexte rodiny hovorila generálna sekretárka Federácie katolíckych rodín Marie Hildingsson. Medzinárodnú konferenciu pripravila Konferencia biskupov Slovenska spolu s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s podporou Nadácie Konrada Adenauera. Bola to tradičná jarná konferencia biskupskej konferencie, ktoré už majú svoju niekoľkoročnú tradíciu. V roku 2013 zorganizovala KBS sympózium o rodovej rovnosti. O rok neskôr to bola medzinárodná konferencia o pohľade cirkvi na ľudské práva a vlani o šírení kultúry života. Na dnešnú prijali pozvanie viacerí biskupi, ako aj osobnosti akademického, spoločenského a náboženského života zo Slovenska i zahraničia. Na konferencii sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, slovenskí poslanci Európskeho parlamentu a ďalšie osobnosti verejného života. KBS pripraví po jej ukončení z príspevok zborník, ktorý zverejni na svojej webstránke.