Medzinárodná konferencia-Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

28.05.2016

Pod záštitou mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca v Slovenskej republikę Jeho excelencie Leszka Soczewicu sa v sobotu 28. mája 2016 uskutočnila v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a.s. medzinárodná konferencia pod názvom : ,,Rod Zamoyski v Poľsku a na Slovensku". Oragnizátormi medzinárodnej konferencie bol Zamoyski Inštitút, N.O. spoločne s poľskými a slovenskými kolegami. Cieľom tejto konferencie bolo získať a osvojiť si cenné informácie o významnom poľskom aristokratickom rode , ktorý pôsobil nie len v Poľsku ale aj na Slovensku a veľmi pozitívnym podielom sa zaslúžil o rozvoj regiónu Stará Ľubovňa a Vyšné Ružbachy. Konferenciu podporili vzácni hostia z Poľskej republiky, profesori docenti univerzít Poľska a Slovenska , reprezentatni štátnej a verejnej správy Poľskej republiky spoločne zo študentmi Krakovskej univerzity - odbor zameraný na Cestovný ruch a kúpeľníctvo. Poďakovanie predovšetkým patrí vedeniu kúpeľov Vyšné Ružbachy a.s ,. za možnosť organizovať toto podujatie na pôde historických kúpeľov, ktoré su klentom celého regiónu horného Spiša.