Slávnostné otvorenie putovnej výstavy         ,,Choď a foť " 30. 12. 2015

01.01.2016

V historických priestoroch Grand Hotela Strand**** sa dňa 30. 12. 2015 uskutočnilo slávnostné otvorenie putovnej výstavy Choď a foť. Táto výstava bola bezplatná a trvala do 31. 3. 2016. Putovnú výstavu otvorila a svojou prítomnosťou podporila poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľka Úradu sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni JUDr. Anna Aftanasová. Priestor a umiestnenie 44. krásnych umeleckých fotografických diel poskytli Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. V rámci otvorenia vernisáže sa uskutočnil sprievodný program umelckého talentovaného gitarového dua, tradičných Ružbašských sopkárov - betlehemcov a básnicke vystúpenie krojovaných dievčat z obce Vyšné Ružbachy - Andrea a Patrícia. Veľka vďaka patrí vedeniu Kúpeľov Vyšné Ružbachy a.s - Dr. Martine Kondrádyovej za poskytnutie priestorov, Krajskej agentúre cestovného ruchu KOCR severovýchod.sk a všetkým, ktorí sa veľkou mierou zaslúžili o nádherný a komorný priebeh celej udalosti, ktorá mala za cieľ spojiť ľudí dobrej vôle, dať do popredia krásy Prešovského kraja a podporiť Cestovný ruch. 

Zamoyski Inštitút, nezisková organizácia.