Španieli - Infocesta Ružbachy september 2016

21.09.2016

Jeden z bodov slovenskej infocesty španielskych novinárov v dňoch 21 až 23. septembra 2016, bola obec Vyšné Ružbachy a kúpele. Účelom návštevy bola prezentácia komplexných turistických možností vrátane regionálnej, horskej a kúpeľnej turistiky. Túto návštevu zastrešoval Zastupiteľský úrad v Madride - Ambasada a Slovenská agentúra Cestovného ruchu. Hostí zaujímala španielsko slovenská história, kultúrne a národnostné zaujímavosti, kúpeľníctvo, gastronómia a služby v oblasti rozvoja Cestovného ruchu. Hostia si prezreli areál obce, kúpeľov, medzinárodného sochárskeho sympózia a ochutnávku prameňov. Spokojnosť novinári vyslovili zápisom do kroniky. Zamoyski Inštitút N.O.