Zúčastnili sme sa tohoročnej ,,levočskej púte 2016".

02.07.2016

Na jednom z najstarších pútnických miest na Slovensku - na Mariánskej hore v Levoči - začala  tradičná mariánska púť. Celý odpustový týždeň sa niesol v znamení modlitieb, mariánskej úcty, pokánia a zmierenia. Program  bol v znamení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Záverečnú slávnosť  celebruje apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Úvodnú a každoročnú začiatočnu svätú omšu o 17:00 hod  celebroval dekan levočskej farnosti Mons. Dlugoš.